1.000HA


QUY MÔ DỰ ÁN

32KM


ĐƯỜNG SÔNG

70%


MẢNG XANH & TIỆN ÍCH CHUNG

25HA


CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

20HA


CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ

385HA


DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA AQUA CITY

1.000HA

QUY MÔ DỰ ÁN

32KM

ĐƯỜNG SÔNG

70%

MẢNG XANH & TIỆN ÍCH CHUNG

25HA

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC

20HA

CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ

385HA

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC

SẢN PHẨM ĐANG MỞ BÁN

-41%
7,600,000,000
-62%
-39%
-20%
6,100,000,000
-24%
-29%
8,490,000,000
-24%
6,800,000,000

SẢN PHẨM ĐANG MỞ BÁN

-41%
7,600,000,000
-62%
-39%
-20%
6,100,000,000
-24%
-29%
8,490,000,000
-24%
6,800,000,000

video dự án

đăng ký tư vấn