Bỏ tiền vào đâu thời Covid-19?

Kênh đầu tư mùa covid19

Bỏ tiền vào đâu thời Covid-19? Các chuyên gia khuyên lúc này nên nhắm tới những kênh có tính thanh khoản cao như tiết kiệm, vàng, USD và kiên nhẫn chờ thời cơ với chứng khoán. Covid-19 khiến chứng khoán “đỏ lửa”, bất động sản đóng băng, ngay cả vàng – vốn được cho là...